پاکت بسته بندی زیتون

پاکت بسته بندی زیتون

مطالعات علمی متعدد ثابت کرده است که بسته بندی پاکت پنجره دار یکی از بهترین گزینه های بسته بندی است. به عنوان مثال، طبق مطالعات روغن زیتون فوق بکر بسته بندی شده در جعبه بسته بندی شده تا 120 روز تازه می ماند، در حالی که در ظروف فولادی ضد زنگ ممکن است عمر مفید […]