پاکت‎ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی حبوبات

بسته بندی حبوبات

پاکت‌ بسته بندی حبوبات تاثیر زیادی در سلامت و محافظت از محصول دارند.با توجه به حساسیت بالای محصولات  حبوبات ، شرکت بهاران پک بسته‌بندی‌هایی تولید می‌کند که باعث جلوگیری از نفوذ هوا و نور به داخل پاکت حبوبات و تعویق زمان فساد می‌شود.بهاران پک تولید کننده انواع پاکتهای ادویه به صورت چاپی و عمومی در جنس […]