پوشش آرای بهاران

پاکت‎ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی حبوبات

بسته بندی حبوبات

پاکت‌ بسته بندی حبوبات

تاثیر زیادی در سلامت و محافظت از محصول دارند.با توجه به حساسیت بالای محصولات  حبوبات ، شرکت بهاران پک بسته‌بندی‌هایی تولید می‌کند که باعث جلوگیری از نفوذ هوا و نور به داخل پاکت حبوبات و تعویق زمان فساد می‌شود.بهاران پک تولید کننده انواع پاکتهای ادویه به صورت چاپی و عمومی در جنس های پلی استر.پلی اتیلن.متالایز.کرافت.گلاسه.کاغذ رنگی و…می باشد.مشتریان عزیز می توانند پاکت دلخواه خود را از طریق تماس با کارشناسان فروش این مجموعه تهیه نمایند.

پاکت‎ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی حبوبات

خصوصیات پاکت‌ بسته بندی حبوبات

جلوگیری از نفوذ هوا و نور به داخل حبوبات

افزایش ماندگاری حبوبات

حفظ عطر و طعم حبوبات

چاپ ظریف و با کیفیت

اهمیت استفاده از پاکت‌ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی حبوبات با کیفیت

حبوبات از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ بالا در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ و ﺣﺸﺮات ﺑﺮﺧﻮردار هستند، چنانچه رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در این محصولات اﯾﺠﺎد ﺑﻮی ﻧﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ خشکبار و حبوبات از ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﺧوﺎﺳﺘﻪ‌اﻧﺪ، ﺣﺸﺮات ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در آنها رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.نفوذ نور و هوا به داخل ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی حبوبات باعث فساد سریعتر محصول می‌گردد. ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی حبوبات ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻢ و ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.اما یکی از مهمترین نکاتی که درخصوص انبارش و توزیع این محصولات اهمیت دارد، قابلیت ضربه‌پذیری بسته‌بندی حبوبات می‌باشد.

 

×