پوشش آرای بهاران

حضور در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1400

نمایشگاه بزرگ چاپ و بسته بندی تهران در مورخ 1400/11/20 برگزار گردید و شرکت پوشش آرای بهاران مانند سنوات گذشته پر قدرت در این نمایشگاه شرکت نموده و از تجربیات شرکت های دیگر در راستای بهینه کردن خطوط تولید استفاده نموده است.

×