حضور در نمایشگاه بین اللملی صنایع غذایی تهران خرداد 1401

2 1

نمایشگاه بین اللملی صنایع غذایی ایران در مورخ 1401/03/27 برگزار گردید و شرکت پوشش آرای بهاران مانند سنوات گذشته پر قدرت در این نمایشگاه شرکت نموده و از تجربیات شرکت های دیگر در راستای بهینه کردن خطوط تولید استفاده نموده است. این نمایشگاه در تاریخ 27 الی 30 خرداد 1401 در محل دائمی نمایشگاههای بین اللملی تهران […]

حضور در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1400

در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1400 6 1

نمایشگاه بزرگ چاپ و بسته بندی تهران در مورخ 1400/11/20 برگزار گردید و شرکت پوشش آرای بهاران مانند سنوات گذشته پر قدرت در این نمایشگاه شرکت نموده و از تجربیات شرکت های دیگر در راستای بهینه کردن خطوط تولید استفاده نموده است.