پوشش آرای بهاران

حضور در نمایشگاه بین اللملی صنایع غذایی تهران خرداد 1401

نمایشگاه بین اللملی صنایع غذایی ایران در مورخ 1401/03/27 برگزار گردید و شرکت پوشش آرای بهاران مانند سنوات گذشته پر قدرت در این نمایشگاه شرکت نموده و از تجربیات شرکت های دیگر در راستای بهینه کردن خطوط تولید استفاده نموده است. این نمایشگاه در تاریخ 27 الی 30 خرداد 1401 در محل دائمی نمایشگاههای بین اللملی تهران برگزار شد.
×